Your browser does not support JavaScript!
感性Q娃
自由自在的愛心創意
               感性襪子娃娃
                      每個襪子娃娃,都是獨一無二的!現在的孩子常常徬徨無助,對
                      週遭、對社會、對人、對事,都很冷漠,缺乏關愛之餘,也缺乏專注
                      與用心。透過襪子娃娃的創作,找回那赤子之心,溫暖自己也溫暖了
                      這世界,讓我們把愛與自信找回來!
                                          
           王宏恩的「戰舞」喚醒妳(你)的力量…
             商企系的「戰舞」沸騰妳(你)的夢想!
              獨創的「Q娃」解放妳(你)的迷惘!
               讓妳(你)的「愛心創意」自由飛揚!!